Omgaan met crisis en reputatiemanagement

Crisismanagement is een cruciaal onderdeel van het leiden van een organisatie of merk. In tijden van crisis is het belangrijk om snel en effectief te handelen. Goede planning en voorbereiding zijn essentieel. Hierbij speelt planning social media een belangrijke rol. Een duidelijk communicatieplan helpt om de boodschap coherent en consistent over te brengen. Medewerkers moeten getraind zijn […]

Omgaan met crisis en reputatiemanagement Lees verder »